کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N
TSCO TK 8120N Gaming Keyboard
{p:{id:"4435",et:"TSCO TK 8120N Gaming Keyboard",pt:"کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N",u:"/Product/4435",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=52437&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 235000
بارگذاری ...

کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N

TSCO TK 8120N Gaming Keyboard

  •  7.4 از 1 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":4008,"idf":true,"p":{"up":1200,"fs":235000.0,"bs":286600.0,"dp":18.0,"pcc":9},"np":{"fs":226000.0,"bs":286600.0,"dp":21.0,"pcc":9},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":52437,"t":"1- خرید کیبورد گیمینگ تسکو plaza-ir-Gaming-Keyboard-TSCO-TK-8120N","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52437&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52437&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52437&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":52438,"t":"2- خرید کیبورد گیمینگ تسکو plaza-ir-Gaming-Keyboard-TSCO-TK-8120N","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52438&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52438&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52438&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52439,"t":"3- خرید کیبورد گیمینگ تسکو plaza-ir-Gaming-Keyboard-TSCO-TK-8120N","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52439&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52439&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52439&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52440,"t":"4- خرید کیبورد گیمینگ تسکو plaza-ir-Gaming-Keyboard-TSCO-TK-8120N ","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52440&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52440&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52440&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":52441,"t":"5- خرید کیبورد گیمینگ تسکو plaza-ir-Gaming-Keyboard-TSCO-TK-8120N","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/5-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52441&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/5-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52441&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/5-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52441&size=500"},{"id":52442,"t":"6- خرید کیبورد گیمینگ تسکو plaza-ir-Gaming-Keyboard-TSCO-TK-8120N","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/6-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52442&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/6-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52442&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/6-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52442&size=500"},{"id":52443,"t":"7- خرید کیبورد گیمینگ تسکو plaza-ir-Gaming-Keyboard-TSCO-TK-8120N","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52443&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52443&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-plaza-ir-gaming-keyboard-tsco-tk-8120n?defaultImage=1&mediaId=52443&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N

امتیاز کارشناس پلازا
عملکرد و راحتی
8
ارگونومی و طراحی
8
امکانات و قابلیت ها
7
کیفیت ساخت
8
ارزش خرید به نسبت قیمت
8
summary description icon
اگر به دنبال کیبوردی مناسب برای بازی هستید ما به شما کیبورد TSCO مدل TK 8120N Gaming را معرفی می کنیم. این کیبورد زیبایی که شرکت تسکو عرضه کرده دارای چراغ نئون می باشد که در حین استفاده نور زیبای آن چشمانتان را خیره می کند. این محصول با سیم بوده و ابعاد آن 189x 30 x 436 میلی متر است. تعداد کلیدهای آن 104 و کلیدهای میانبر 10 عدد می باشد که تایپ و بازی کردن را راحت کرده است. عمر ضربه پذیری کلیدها 10 میلیون ضربه می باشد که کیفیت این محصول را بالا برده و گیمرها می توانند با خیالی آسوده به بازی خود ادامه دهند. حروف به صورت واضح بر روی کیبورد تسکو مدل TK 8120N Gaming حک شده است.

مشخصات فنی

کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N
مشخصات فیزیکی
ابعاد
189x 30 x 436 میلی متر
مشخصات کلی
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
تعداد کلید
104 عدد
کلید میانبر
دارد
طول کابل
1.5 متر
حروف فارسی
مقاوم در برابر
آب
عمر ضربه پذیری کلیدها
10 میلیون ضربه
نشانگر LED
دارد
سازگار با سیستم عامل
ویندوز ویستا ، ویندوز XP ، ویندوز 7 ، ویندوز 8
حروف حک شده
مناسب برای
کامپیوتر ، دستگاه دارای درگاه USB
سایر مشخصات
طراحی ارگونومیک کلیدها برای راحتی در تایپ و استفاده طولانی مدت عملکرد متفاوت کلیدهای جهت نما و WASD دارای نور پس زمینه کیبورد
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد گیمینگ تسکو مدل TK 8120N

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید