کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma
Razer BlackWidow X Chroma Gaming Keyboard
{p:{id:"5449",et:"Razer BlackWidow X Chroma Gaming Keyboard",pt:"کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma",u:"/Product/5449",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=17770&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 3630000
بارگذاری ...

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma

Razer BlackWidow X Chroma Gaming Keyboard

  •  0 از 0 رای
  { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":9285,"idf":true,"p":{"up":17600,"fs":3630000.0,"bs":4270600.0,"dp":15.0,"pcc":132},"np":{"fs":3498000.0,"bs":4270600.0,"dp":18.0,"pcc":132},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":239,"t":"گارانتی 6 ماهه پانا","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":17770,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 1 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-1-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17770&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-1-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17770&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-1-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17770&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17771,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 2 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-2-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17771&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-2-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17771&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-2-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17771&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17772,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 3 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-3-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17772&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-3-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17772&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-3-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17772&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17927,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 4 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-4-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17927&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-4-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17927&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-4-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17927&size=500"},{"id":17964,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 5 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-5-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17964&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-5-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17964&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-5-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17964&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17965,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 6 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-6-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17965&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-6-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17965&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-6-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17965&size=500","tv":{"id":37,"t":"خاکستری","cc":"808080"}},{"id":17966,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 7 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-7-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17966&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-7-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17966&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-7-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17966&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17967,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 8 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-8-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17967&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-8-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17967&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-8-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17967&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":17968,"t":"خرید کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma - 9 - کیبورد مخصوص بازی","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-9-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17968&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-9-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17968&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-blackwidow-x-chroma-9-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C?defaultImage=1&mediaId=17968&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma

summary description icon
اگر برای انجام بازی های کامپیوتری یا تایپ آخرین مقاله خود به یک کیبورد باکیفیت و زیبا نیاز دارید، کمپانی آمریکایی ریزر (Razer) کیبورد مدل BlackWidow X Chroma را توصیه می کند. هیجان انگیزترین قسمت این کیبورد، نورپردازی کلیدهای آن است که برای گیمرهای حرفه ای موضوع مهمی است. شما می توانید نورهای که در پس زمینه کلیدهای این کیبورد قرار داده شده را از بین 16.8 میلیون رنگ انتخاب کنید. افکت هایی که برای نورپردازی کیبورد در نظر گرفته شده، هیجان انجام یک بازی کامپیوتری را چند برابر می کند. افکت هایی نظیر نورپردازی موجی، چشمک زن، واکنشی و ثابت از جمله افکت های جذاب این کیبورد محسوب می شود.
یکی از مهم ترین ویژگی های کیبورد BlackWidow X Chroma کلیدهای باکیفیت و نرم آن است که با توجه به جدیدترین تکنولوژی های ساخت کلید تولید شده است. عمر ضربه پذیری این کلیدها تا 80 میلیون ضربه در نظر گرفته شده که نسبت به نمونه های مشابهی که توسط سایر کمپانی ها تولید شده، عددی فوق العاده است. ریزر (Razer) روی این کیبورد از 10 کلید آنتی گوست استفاده کرده است. این کلیدها مشکل فشردن کلیدهای همزمان و ایجاد حالت شبح را برطرف کرده و انجام یک بازی کامپیوتری را جذاب تر می کند. روی این کیبورد حالتی مخصوص انجام بازی های کامپیوتری وجود دارد که با فعال کردن این حالت، قابلیت های بیشتری در اختیار شما قرار می گیرد و حساسیت کلیدها کیبورد بیشتر می شود. به طور کلی اگر کیفیت، زیبایی و کارایی برای شما اهمیت ویژه ای دارد، باید به فکر خرید کیبورد BlackWidow X Chroma که توسط کمپانی ریزر ساخته شده باشید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma
 
کیبورد گیمینگ ریزر؛ ستاره‌ای درخشان 
برای ورود به چالش تایپ سریع، می توانید روی کیبوردهای گیمینگ کمپانی ریزر حساب ویژه‌ای باز کنید. اما چیزی که برای یک گیمر حرفه‌ای اهمیت بیشتری دارد، طراحی ارگونومیک و کلیدهای نرم کیبورد است. بسیاری از کاربرانی که از صفحه کلید کامپیوتر بیشتر برای انجام بازی استفاده می کنند، به دنبال محصولی هستند که علاوه بر انجام کارهای روزمره، خصوصیات یک کیبورد گیمینگ رو هم داشته باشد. کیبورد ریزر مدل BlackWidow X Chroma نمونه‌ای از این محصولات به شمار می رود. 
 
تیم موسسان کمپانی ریزر (Razer) گیمرهایی هستند که به دلیل نبود تجهیزات با کیفیت برای گیمرها، خودشان دست به کار شدند. «از گیمرها برای گیمرها» شعاری است که ریزر برای خود انتخاب کرد و با این شعار خیال کاربرانی که به دنبال تجهیزات گیمینگ هستند را راحت کرد. یک گیمر، بهتر از هر کس دیگری نیازی های گیمرهای دیگر را می داند و به همین دلیل کیبورد گیمینگ مدل BlackWidow X Chroma با نگاهی خاص به این قشر طراحی و روانه‌ی بازار شد. این صفحه کلید جذاب از تکنولوژی نورپردازی اختصاصی ریزر یعنی Chroma پشتیبانی می کند و در زیر کلیدها می توانید چراغ‌های رنگی را مشاهده کنید. در ادامه قصد داریم ویژگی های فنی و عملکرد این کیبورد را به طور دقیق بررسی کنیم. 

طراحی (Design)

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma
 
وقتی یک کیبورد از برند ریزر (Razer) را در دست بگیرید، از جنس بدنه، شیوه قرار گیری کلید و نرم بودن آن‌ها پی می برید که یک محصول حرفه‌ای زیر دستان شماست. چیزی که کیبوردهای کمپانی ریزر را از سایر صفحه کلیدهای موجود در بازار متمایز می کند، نه تنها شیوه‌ی طراحی بدنه، بلکه کیفیت بالای آن است. اگر به امکانات موجود در کیبوردهایی نظیر BlackWidow X Chroma توجهی نداشته باشیم، فقط با لمس کلیدهای آن، به کیفیت بالای این محصول پی می بریم. 
 
برای ساخت بدنه‌ی کیبورد BlackWidow X از پلاستیک مخصوص استفاده شده و به همین دلیل وزن بسیار سبکی دارد. به‌جز وزن سبک، موضوعی که برای بسیاری از کاربران اهمیت دارد، اندازه‌ی این صفحه کلید است. طول و عرضی معادل 45.9 در 18.2 برای آن در نظر گرفته شده که اندازه‌ای استاندارد است و به راحتی روی میز کامپیوتر و در کنار ماوس جا می شود. 
 
ریزر مانند سایر کیبوردهای سری BlackWidow در این کیبورد هم به همراه کلیدهای اصلی، تعدادی کلید میانبر در نظر گرفته است. 12 کلید Fn در بالای کلیدهای اصلی دیده می شود که امکانات و قابلیت‌های کیبورد را دو چندان می کند. علاوه بر قابلیت‌های معمولی این کلیدها نظیر «رفرش کردن» صفحات مرورگر یا «تمام صفحه کردن» می توانید از طریق آن‌ها پخش موسیقی را هم کنترل کنید. بر اساس علائم حک شده روی این کلیدها کاربران به عنوان مثال می توانند حجم صدای موسیقی را کم یا زیاد کنند. 
 
لوگوی ریزر در زیر بدنه‌ی این کیبورد قرار داده شده است. اگر کیبوردهای دیگر ریزر را دیده باشید حتما می دانید که محلی برای استراحتگاه مچ در زیر بسیاری از کیبوردهای ریزر قرار داده می شود که متاسفانه این کیبورد فاقد استراحتگاه مچ است. البته این موضوع به دلیل نوع کاربری و قیمت متفاوت این محصول است. 

ویژگی‌ها و امکانات (Features) 

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma
 
کیبورد ساده و جذاب ریزر مدل BlackWidow X Chroma با ویژگی‌ها و  امکانات پیچیده‌ای تولید شده است. این محصول شاید در نگاه اول یک کیبورد معمولی به نظر بیاید اما اگر از امکانات ویژه‌ی آن مطلع شوید حتماً شگفت زده می شوید. این ویژگی‌ها و امکانات عبارت اند از: 
 
سوئیچ مکانیکی کلیدها: سوئیچ‌های مکانیکی تا قبل از سال 2010 میلادی فقط برای کیبوردهای مخصوص تایپ سریع استفاده می شدند اما ریزر از همین سال، از سوئیچ‌های مکانیکی ارتقاء یافته در کیبوردهای گیمینگ خود استفاده کرد. این سوئیچ‌ها علاوه بر افزایش سرعت، دقت فشردن کلیدها را هم بیشتر می کنند. البته باید به این موضوع اشاره کرد که سوئیچ‌های استفاده شده در کلیدهای کیبورد ریزر مدل BlackWidow X Chroma به طور اختصاصی توسط مهندسان ریزر طراحی شده و این شرکت صاحب امتیاز این تکنولوژی است. 
 
مجهز به کلیدهای آنتی گوست: کلیدهای آنتی گوست به کلیدهایی گفته می شود که پس از فشردن آن، حالت شبح در آن نمی شود. این قابلیت برای آن دسته از کاربران که می خواهند با سرعت بالا کلیدهای متعددی را پشت هم یا به طور مرتب فشار بدهند و نگران سرعت پردازش آن هستند. کلیدهای کیبورد ریزر BlackWidow X از نوع آنتی گوست است و می توانید در حین انجام بازی های سرعتی روی آن حساب باز کنید. 
 
عمر ضربه پذیری بالا: کیبوردهای گیمینگ معمولی، کلیدهایی دارند که عمر ضربه پذیری آنها حداکثر به 50 میلیون بار می رسد. اما کیبورد گیمینگ ریزر به کلیدهایی مجهز است که می تواند تا 80 میلیون ضربه را تحمل کند. این یعنی با یک کیبورد مادام العمر طرف هستیم که کلیدهای آن به این زودی ها خراب نمی شود. عمر ضربه پذیری بالا از جمله ویژگی‌هایی است که برای گیمرهای حرفه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. 
 
نورپردازی Chroma: شاید بدانید که کمپانی ریزر تکنولوژی نورپردازی اختصاصی خود را دارد. این تکنولوژی که Chroma نامیده می شود در کیبورد Razer BlackWidow X هم وجود دارد. پس از اتصال کابل بلند این کیبورد به کامپیوتر، چراغ‌های LED زیر کلیدها روشن می شود. این چراغ‌ها قابل برنامه ریزی هستند. در واقع کاربران می توانند افکت مخصوصی برای این نورپردازی انتخاب کنند یا رنگ نورها را به دلخواه تغییر بدهند. 
 
پشتیبانی از برنامه Synapse: برای برنامه‌ریزی کلیدها و تنظیم نورپردازی باید اپلیکیشن اختصاصی ریزر که Synapse نام دارد را روی کامپیوتر خود نصب کنید. پس از نصب می توانید کلیدهای کیبورد را به دلخواه خود برنامه ریزی کنید. این قابلیت برای گیمرهایی که دوست دارند در حین انجام بازی، امکانات بیشتری در دست داشته باشند بسیار مناسب است. از سوی دیگر، می توانید با این برنامه، نورپردازی و افکت های آن را تنظیم کنید. 

نتیجه‌گیری (Conclusion)

در یک جمع بندی نهایی می توان کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma را محصولی مناسب کاربران معمولی و گیمرها به حساب آورد. عدم وجود استراحتگاه مچ روی این کیبورد شاید برای برخی از گیمرها آزاردهنده باشد اما امکانات و قابلیت‌هایی که دارد، این ضعف را به طور کامل پوشانده است. وجود کلیدهای آنتی گوست که از ایجاد حالت شبه در کلیدها جلوگیری می کند، از دیگر ویژگی های جذاب این محصول است. علاوه بر این، می توان به نورپردازی جذاب کلیدهای آن اشاره کرد که کاربران می توانند این نورپردازی را به دلخواه خود تغییر دهند. به طور کلی، خرید کیبورد ریزر مدل BlackWidow X Chroma با توجه به قیمت و کیفیتی که دارد برای آن دسته از گیمرها که در ابتدای راه هستند و به سمت حرفه‌ای شدن قدم بر می دارند بسیار مناسب است. 
بارگذاری ...

مشخصات فنی

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma
مشخصات فیزیکی
ابعاد
182x 459x 40 میلی متر
مشخصات کلی
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
دارای کلید
آنتی گوست ، Macro Recording با قابلیت برنامه ریزی ، Gaming
کلید آنتی گوست
10 عدد
فرکانس
1000 هرتز
حافظه داخلی
100 مگابایت
عمر ضربه پذیری کلیدها
80 میلیون ضربه
سازگار با سیستم عامل
ویندوز ، MacOS
نوع سوئیچ
مکانیکی
مناسب برای
لپ تاپ ، مک بوک ، کامپیوتر
سایر مشخصات
قابلیت انتخاب 16.8 میلیون رنگ دارای قابلیت نوردهی Razer Chroma دارای قابلیت Razer Synapse دارای استاندارد نظامی ایالات متحده آمریکا دارای قابلیت Ultrapolling با فرکانس 1000 هرتز نیازمند 100 مگابایت حافظه جهت راه اندازی نرم افزار ریزر دارای قابلیت تنظیم حساسیت On-The-Fly دارای Gaming Mode
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow X Chroma

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید