bricklaying robot

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

سرمایه گذاری 2 میلیون دلاری شرکت کترپیلار در پروژه ی ربات ساختمان ساز

شرکت کترپیلار (Caterpillar) در پروژه ی آجرگذاری رباتیک که با نام هادریان ایکس (Hadrian X) شناخته می شود، 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. جهان یک گام دیگر به فناوری ربات آجرگذار نزدیک تر شده است. این ربات می تواند بدنه ی یک ساختمان بزرگ را در کمتر از ...

سرمایه گذاری 2 میلیون دلاری شرکت کترپیلار در پروژه ی ربات ساختمان ساز