پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
Energizer QE10004 10000mAh Wireless Power Bank
{p:{id:"8968",et:"Energizer QE10004 10000mAh Wireless Power Bank",pt:"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت",u:"/Product/8968",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=40179&size=169",soe:"0"},g:{s:"Powerbank"}} 428000
بارگذاری ...

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

Energizer QE10004 10000mAh Wireless Power Bank

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":10428,"idf":true,"p":{"up":1660,"fs":428000.0,"bs":535000.0,"dp":20.0,"pcc":12},"np":{"fs":415500.0,"bs":535000.0,"dp":22.0,"pcc":12},"vv":[{"vid":1007,"id":28,"t":"آبی","gdt":1,"cc":"0000FF"},{"vid":1047,"id":210,"t":"گارانتی 1 ساله داده پرداز رایانه متین","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":40179,"t":"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=40179&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=40179&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-1?defaultImage=1&mediaId=40179&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"},"imc":true},{"id":40180,"t":"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=40180&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=40180&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-2?defaultImage=1&mediaId=40180&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40181,"t":"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=40181&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=40181&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-3?defaultImage=1&mediaId=40181&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":40182,"t":"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=40182&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=40182&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-4?defaultImage=1&mediaId=40182&size=500","tv":{"id":28,"t":"آبی","cc":"0000FF"}},{"id":51319,"t":"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=51319&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=51319&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5?defaultImage=1&mediaId=51319&size=500"},{"id":51320,"t":"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=51320&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=51320&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-6?defaultImage=1&mediaId=51320&size=500"},{"id":51321,"t":"پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51321&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51321&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-qe10004-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-7?defaultImage=1&mediaId=51321&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

summary description icon
اگر یک گوشی هوشمند پیشرفته دارید و حوصله ندارید هنگام شارژ آن با سیم و کابل پاوربانک درگیر شوید، یک پاوربانک با قابلیت شارژ بی سیم نیاز شما را برطرف خواهد کرد. پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیتی برابر 10000 میلی آمپر ساعت دارد و به دو ورودی Type-A با شدت جریان 2.4 آمپر مجهز شده است که می توان از آن برای شارژ هم زمان دو گوشی یا تبلت استفاده کرد. روی بدنه پاوربانک QE10004 یک علامت صاعقه به چشم می خورد که نشانگر قابلیت شارژ بی سیم است و کافیست گوشی سازگار خود را روی آن قرار دهید تا فرایند شارژ به صورت خودکار آغاز شود. شرکت انرجایزر پاوربانک QE10004 خود را به بدنه ای بسیار زیبا به رنگ آبی و پوشش شطرنجی مات و براق مجهز کرده است که نسبت به طرح های سیاه و یکنواخت موجود در بازار، جذاب تر و خواستنی تر است. این پاوربانک با وجود داشتن 3 خروجی، در آن واحد می تواند از پس شارژ دو دستاه بر بیاید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 

 
پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004
 
با اینکه فناوری شارژ بی سیم هنوز اما و اگرهای بسیاری دارد و از نظر سرعت شارژ، حریفی برای استاندارد Quick Charge کوالکام محسوب نمی شود اما بسیاری از گوشی های هوشمند جدید به آن مجهز شده اند و اینکه بتوانیم فقط با گذاشتن گوشی یا هدست روی سطح شارژر، باتری آن را پر کنیم، بسیار جالب توجه است. پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 به همین فناوری مجهز شده است و می تواند با کمک استاندارد Qi (با تلفظ فارسی چی) باتری گوشی هوشمند پرچمدار شما را پر کند. 
 
در این بخش به بررسی این شارژر خوش ساخت و کارامد می پردازیم که جزو معدود پاور بانک های بی سیم بازار به حساب می آید تا بتوانید با آگاهی کامل از قابلیت های متعدد، نسبت به خرید آن اقدام کنید. 

طراحی پاور بانک بی سیم QE10004 انرجایزر

 
پاوربانک انرجایزر مدل QE10004
 
پاوربانک های انرجایزر همگی یک ویژگی مشترک دارند: طراحی آن ها به طرز عجیبی ساده اما جذاب است و نمی دانیم طراحان این شرکت چه جادویی در طراحی این مکعب مستطیل های ساده به خرج می دهند که آن ها را تا این حد خواستنی می کند. انرجایزر بدنه پاور بانک بی سیم QE10004 را در پوسته ای از پلاستیک مات به رنگ آبی تیره قرار دادن است و کمربندی براق دور آن کشیده که پیچیدگی ظریفی به آن می دهد. 
 
پوشش شارژر پرتابل QE10004 انرجایزر دارای بافتی شظرنجی است که از خطوطی بسیار ریز تشکیل شده و ممکن است در نگاه اول آن را با فیبر کربن اشتباه بگیرید. این پوشش اثر انگشت و لکه را چندان آشکار نمی کند و به همین دلیل مجبور نیستید دائما آن را با دستمال پاک کنید. این بافت همچنین از سر خوردن دستگاه در دست جلوگیری می کند و موجب آسان شدن حمل و نقل دستگاه می شود.
 
پاوربانک وایرلس انرجایزر مدل QE10004
 
روی سطح بدنه پاور بانک QE10004 انرجایزر می توان جایگاه شارژ بی سیم آن را مشاهده کرد که با دو دایره متحد المرکز و نشان صاعقه مانندی مشخص شده است. دکمه نمایش شارژ دستگاه در کنار آن نصب شده و ردیفی از LED های ریز، وضعیت شارژ آن را به شما گزارش می دهند. فشردن این دکمه، این LED های آبی رنگ را روشن می کند و برای خاموش کردن آن ها می توان دستگاه را به حال خود واگذاشت. 
 
شارژر بی سیم انرجایزر مدل QE10004
 
روی بدنه پاوربانک بی سیم QE10004 3 کانکتور نصب شده است که برای برق رسانی و گرفتن برق از دستگاه به کار می روند. ورودی این پاور بانک از نوع microUSB انتخاب شده است و در دو طرف آن، دو خروجی USB Type-A مشاهده می شود که می توان انواع و اقسام کابل های شارژ را به آن متصل کرد. توصیه ما، استفاده از کابل ارائه شده در بسته بندی دستگاه یا یک کابل با حداکثر طول 20 سانتی متر است چون کابل های بلند، هدررفت انرژی بالایی دارند و فقط برای شارژرهای دیواری و فندکی مناسبند.

ویژگی های پاور بانک بی سیم QE10004 انرجایزر

 
Energizer QE10004
 
مجهز به شارژ بی سیم: بی شک بارز ترین ویژگی پاور بانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004، توانایی شارژ بی سیم لوازم دیجیتال است. اگر گوشی یا هدست شما به استاندارد شارژ بی سیم یا Qi مجهز شده است می توانید از درگیری با سیم و کابل صرفنظر کرده و دستگاه را روی پاوربانک قرار دهید. حال می توانید دکمه دستگاه را بزنید و شارژ خودکار لوازم خود را به پاوربانک بسپارید. پاوربانک QE10004 پس از رساندن گوشی یا هدست به حداکثر شارژ، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق، صرفه جویی به عمل آورد. 
 
پاور بانک انرجایزر مدل QE10004
 
شارژ همزمان 2 دستگاه: با کمک پاور بانک بی سیم QE10004 می توانید همزمان دو وسیله را شارژ کنید. دقت داشته باشید که این امر شارژ بی سیم را نیز شامل می شود و در صورت وصل کردن دستگاه سوم، پاوربانک خود به خود خاموش خواهد شد. این قابلیت به شما امکان می دهد همزمان گوشی خود را با یک وسیله کم مصرف همانند هدست یا ساعت هوشمند شارژ کنید اما بهتر است شارژ تبلت را به تنهایی انجام دهید چون خروجی 2.4 آمپری دستگاه هنگام وصل کردن دو وسیله، بین آن ها تقسیم می شود.
 
پاور بانک بی سیم Energizer QE10004
 
دارای نشانگر های LED: برای فهمیدن ظرفیت موجود در پاور بانک انرجایزر مدل QE10004 کافیست دکمه آن را فشار دهید. در این حال LED های چهارگانه دستگاه، روشن می شوند و هر کدام از آن ها وجود 25 درصد شارژ را در باتری نشان می دهد. برای مثال اگر هر 4 عدد آن ها روشن باشد، دستگاه بین 75 تا 100 درصد باتری خواهد داشت و پیشنهاد می کنیم با رسیدن به یک LED روشن، حتما نسبت به شارژ دستگاه اقدام کنید. 
 
پاور بانک Energizer QE10004
 
مدیریت شارژ ایمن: مدارهای نصب شده درون پاور بانک انرجایزر مدل QE10004 ورودی و خروجی های دستگاه را پس از شارژ، به صورت خودکار قطع می کند تا به بهترین نحو از انرژی استفاده کرده باشد. این مدارها همچنین دستگاه را در برابر اتصال کوتاه و افت و خیر ولتاژ نیز در ادامه نگه می دارند تا نه باتری پاوربانک آسیب ببیند و نه به باتری گوشی یا تبلت شما زیانی وارد شود. جلوگیری از تخلیه بیش از حد نیز از ویژگی های دیگر این پاور بانک است که در صورت عدم وجود ممکن است پاوربانک شما را پس از یک بار تخلیه کامل، بلا استفاده کند. 

ظرفیت پاوربانک

اگر می خواهید اولین پاوربانک خود را خریداری کنید، بهتر است این قسمت را به دقت بخوانید تا هم با طرز کار باتری های لیتیومی آشنا شوید و هم از باتری دستگاه، انتظار معقولی داشته باشید.
 
پاور بانک بی سیم Energizer QE10004
 
باتری های لیتیوم یونی و لیتیوم پلیمری با برق 3.7 ولت کار می کنند اما استاندارد USB دارای خروجی 5 ولت است. بدین ترتیب باتری های موجود درون پوسته پاوربانک شما، باید برق 3.7 ولتی ذخیره شده در خود را برای تبدیل به 5 ولت، به مدارات خروجی آن بسپارند. برق 5 ولت حاصل از کابل پاور بانک می گذرد و به مدارهای شارژ گوشی شما می رسد که دوباره آن را به 3.7 ولت تبدیل می کنند تا باتری لیتیومی گوشی را پر کند. 
 
پاور بانک وایرلس Energizer QE10004
 
این افزایش و کاهش ولتاژ، مقدار قابل توجهی هدررفت انرژی دارد که موجب می شود ظرفیت درج شده روی بسته بندی پاور بانک ها با آنچه در عمل در اختیار شما قرار می دهند متفاوت باشد. بدین ترتیب ظرفیت واقعی پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 حدود دو سوم ظرفیت اسمی آن و معادل 6700 میلی آمپر ساعت خواهد بود. با این ظرفیت می توانید یک گوشی هوشمند معمولی را که باتری 3000 میلی آمپر ساعتی دارد، 2 مرتبه به طور کامل شارژ کنید و یا شارژ یک تبلت 10 اینچی پیشرفته را از پنچری کامل به حدود 70 تا 90 درصد برسانید. 

عملکرد پاوربانک وایرلس انرجایزر مدل QE10004

بلافاصله پس از زدن پاوربانک بی سیم انرجایزر به شارژر، LED های آبی رنگ آن شروع به چشمک زدن می کنند و پر شدن باتری آن را به شما نشان می دهند. پس از اتمام این کار که معمولا حدود 6 تا 7 ساعت طول می کشد، می توانید گوشی یا سایر لوازم دیجیتال خود را به خروجی های دستگاه بزنید تا شارژ آن ها بدون نیاز به روشن یا خاموش کردن پاوربانک شروع شود. دستگاه در تمام طول این مدت، LED هایش را روشن نگه می دارد و پس از پر شدن باتری گوشی، به طور خودکار خاموش می شود.
 
شرکت انرجایزر پاوربانک بی سیم QE10004 را با یک کابل کوتاه عرضه می کند که ممکن است فکر کنید برای کاهش هزینه های تمام شده انتخاب شده است. اما باید بدانید تمام سازندگان پاور بانک، ساخته های خود را با کابل کوتاه عرضه می کنند تا اتلاف انرژی ارسال برق به گوشی، به حداقل ممکن برسد و توصیه می کنیم برای داشتن حداکثر کارایی، همیشه پاوربانک خود را همراه کابل های کوتاه به کار ببرید. 
 
شارژ بی سیم در پاوربانک QE10004 انرجایزر با ولتاژ 5 ولت و قدرت 5 وات انجام می شود که نشان می دهد شدت جریان القا شده در باتری گوشی شما حداکثر یک آمپر خواهد بود. در هنگام استفاده از این قابلیت، شارژ گوشی چندان سریع انجام نخواهد شد و احتمالا مجبورید حدود 3 ساعت زمان برای آن صرف کنید. اما در اوقاتی که خسته از سفر و گردش وارد چادر مسافرتی خود می شوید و حوصله بیرون آوردن کابل های دستگاه را ندارید، به کمک شما خواهد شتافت. 

نتیجه گیری

پاوربانک بی سیم وسیله ای است که برای کاربران خاصی ساخته شده است و اگر گوشی شما به شارژ بی سیم با فناوری Qi مجهز نشده باشد، تفاوت معناداری با یک پاوربانک معمولی برایتان نخواهد داشت. اما اگر یک گوشی هوشمند با قابلیت شارژ بی سیم دارید، خرید پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 شما را در شارژ بی دردسر آن همراهی خواهد کرد و کافیست گوشی خود را روی جایگاه مخصوص آن بگذارید تا به شکل خودکار شارژ شود. این پاوربانک به بدنه ای خوش ساخت و زیبا مجهز شده است و می تواند دو مورد از لوازم دیجیتال شما را به صورت همزمان شارژ کند.  

بارگذاری ...

مشخصات فنی

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
مشخصات فیزیکی
ابعاد
152x 75 x 16.8 میلی متر
وزن
253 گرم
مشخصات کلی
نوع باتری
لیتیوم پلیمر
ولتاژ ورودی
5 ولت
شدت جریان ورودی
2.0 آمپر
قابلیت شارژ سریع
دارد
ولتاژ خروجی شارژ سریع
5 ولت
شدت جریان خروجی شارژ سریع
2.4 آمپر
قابلیت شارژ بی سیم
توان خروجی شارژ بی سیم
5 وات
دکمه روشن / خاموش
تعداد درگاه خروجی
2 عدد ، USB
ظرفیت
10000 میلی آمپر ساعت
دارای
نشانگر LED ، جهت نمایش وضعیت شارژ
محافظت شده در برابر
نوسانات جریان ، اتصال کوتاه ، شارژ اضافی
تحمل دما
صفر تا 45 درجه هنگام عملیات - 10 تا 60 درجه سانتی گراد هنگام نگهداری
سازگار با
موبایل ، تبلت ، دستگاه های مجهز به تکنولوژی شارژ بی سیم (Qi)
اقلام همراه
کابل MicroUSB
سایر مشخصات
دارای استانداردهای CE، ROHS و FCC
بارگذاری ...

اینفوگرافی

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

پاوربانک بی سیم انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید