phishing warnings

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هشدارهای فیشینگ : ویژگی جدید جی میل در iOS

در حال حاضر جی میل  در iOS در زمان مواجه با  لینکی مشکوک به کاربران هشدار می دهد. این هشدار به شکل پنجره ای‌ست که در آن چگونگی ناامن بودن سایت مدنظر توضیح داده می شود.  در هشدار دیگر گوگل، تعریف کاملی از طرح فیشینگ ارائه شده  و این پیغام ...

هشدارهای فیشینگ : ویژگی جدید جی میل در  iOS