Pixpil Games

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ناشر Stardew Valley با همکاری یک تیم جدید روی ساخت Eastward کار می کند

همیشه برای تجربه یک نقش آفرینی دو بعدی دلچسب با انیمیشن‌های ساده زمان دارم. یک عالمه از این جور بازی‌ها بسازید یا حداقل آخرین پروژه کمپانی Chucklefish یعنی Eastward را هر چه زودتر به دستم برسانید تا مدتی با آن سرگرم شوم.

ناشر Stardew Valley با همکاری یک تیم جدید روی ساخت Eastward کار می کند