SID

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

SID کوچکترین دوربین با دولنز که تصاویر سه بعدی ثبت می‌کند

شرکت Weeview دوربین کوچکی به نام SID ساخته که با استفاده از دو لنز «واید  انگل» می تواند به طور سه بعدی فیلمبرداری کند. این شرکت آمریکایی دوربینی برای فیلمبرداری سه بعدی ساخته که در دست جا می گیرد. ویدئوهای ثبت شده با این دوربین را می توان در هدست ...

SID کوچکترین دوربین با دولنز که تصاویر سه بعدی ثبت می‌کند