us navy

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نیروی دریایی ایالات متحده دسته های ایکس باکس را جایگزین سکان هدایت خود می کند

گاهی مشکلات پیچیده راه حل ساده ای دارند. طی یک برنامه ی جدید در نیروی دریایی ایالات متحده امریکا، یک نسل از سکان های هدایت یا همان جوی استیک های مخصوص ادوات نظامی برداشته می شود و به جای آن ها از دسته های ایکس باکس استفاده خواهد شد. همان ...

نیروی دریایی ایالات متحده دسته های ایکس باکس را جایگزین سکان هدایت خود می کند