WWDC 2108

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

قابلیت برچسب زنی macOS در رویداد 2018 WWDC اپل معرفی شد

در مراسم WWDC2018 اپل، معاون ارشد بخش نرم افزاری این کمپانی از قابلیت برچسب گذاری در macOS Mojave  سخن گفت. این سیستم کمک می کند تا فایل یا فولدر مورد نظرتان را بسیار راحت پیدا کنید.

قابلیت برچسب زنی macOS در رویداد 2018 WWDC اپل معرفی شد