AVCamPhotoFilter

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیفون های نسل بعدی اپل، مجهز به فناوری حالت پرتره در فیلمبرداری می شوند!

 حالت پرتره در گوشی های بعدی آیفون هم در عکس و هم ویدئو قابل اجرا خواهد بود. یکی از ویژگی های برجسته سیستم دوربین دوگانه در آیفون های جدید، ویژگی حالت پرتره است که اثری مشابه دوربین های  DSLR دارد که پس زمینه را حالت بلوری می کند و سوژه ...

آیفون های نسل بعدی اپل، مجهز به فناوری حالت پرتره در فیلمبرداری می شوند!