Castlevania: Lament of Innocence

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

رتبه بندی تمام بازی های سری Castlevania از بدترین تا بهترین

در این مطلب نگاهی داریم به تاریخ 30 ساله فرنچایز محبوب «کسلوانیا» (Castlevania) و تمامی بازی‌هایی که تاکنون از این سری ساخته شده‌اند را از بدترین تا بهترین ربته‌بندی خواهیم کرد.

رتبه بندی تمام بازی های سری Castlevania از بدترین تا بهترین