Darkest Dungeon

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

DLC جدید عنوان Darkest Dungeon برای کنسول های نسل هشتم و آی پد منتشر می شود

استودیو بازی‌سازی Red Hook قصد دارد که محتوای اضافی جدید بازی Darkest Dungeon تحت نام The Color Of Madness را برای کنسول‌های نسل هشتم و آی پد منتشر کند.

DLC جدید عنوان Darkest Dungeon برای کنسول های نسل هشتم و آی پد منتشر می شود