Microsoft Store

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ویندوز فون های ایسر در فروشگاه مایکروسافت

تنها دو هفته است که مایکروسافت نیمی از گوشی های ویندوزی را از فروشگاه آنلاین خود برداشته و فقط 7 گوشی در این فروشگاه باقی مانده است. امروز دو تای آنها دوباره بر روی فروشگاه ظاهر شدند که هر دو توسط شرکت ایسر ساخته شده است. گوشی  Liquid M330 ایسر ...

ویندوز فون های ایسر در فروشگاه مایکروسافت