Pillars of Eternity 2: Deadfire

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تریلری جدید از عنوان نقش آفرینی Pillars of Eternity 2: Deadfire

Pillars of Eternity 2: Deadfire پس از تأخیرش کوتاهش، در ماه می (اردیبهشت) این فرصت را به ما می دهد که به دزدان دریایی ترسناک تبدیل شویم. تا آن زمان این عنوان نقش آفرینی فانتزی تریلری عرضه کرده که ما را با همراهان و گزینه های شخصی سازی کشتی بیشتر ...

تریلری جدید از عنوان نقش آفرینی Pillars of Eternity 2: Deadfire