Share Your Photos

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

برنامه Share Your Photos: افزایش هشتگ‌های یک رویداد با جمع‌آوری تصاویر

هشتگ‌های مربوط به مراسم عروسی، جشن و سایر رویدادها، فرآیند یافتن تصاویر را بسیار آسان کرده است. اما این تصاویر اغلب در شبکه‌های متعددی پراکنده شده‌اند. برنامه Share Your Photos یا اشتراک گذاری تصاویر که توسط توسعه دهندگان Picture Keepers طراحی شده است، اپلیکیشنی است که دقیقاً آن چه از اسمش مشخص است، ...

برنامه Share Your Photos: افزایش هشتگ‌های یک رویداد با جمع‌آوری تصاویر