Space Nation Navigator

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اپلیکیشن Space Nation برنامه آموزشی برای علاقمندان به فضانوردی

تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که آیا اولین انسانی که قرار است قدم بر روی مریخ بگذارد، متولد شده یا خیر؟ با داغ شدن دوباره مساله اکتشاف فضا، می توان گفت این روزها رویای فضانورد شدن هم دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

اپلیکیشن Space Nation برنامه آموزشی برای علاقمندان به فضانوردی