Tempe

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

خیز بیل گیتس برای ساخت « شهر آینده »

« شهر آینده » یا شهر هوشمند بهترین توصیف برای رویای بیل گیتس است. رویایی که حالا نه تنها عملی شدن آن جدی شده بلکه هر روز به واقعیت نزدیک تر می شود. اما رویایی که بیل گیتس در سر دارد چیست و کجا قرار است ساخته شود؟  در ادامه ...

خیز بیل گیتس برای ساخت « شهر آینده »