VHS

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

زیبایی چشم نواز جلد خالی نوارهای ویدیویی VHS را تماشا کنید

طرح جلد نوارهای ویدیویی قدیمی یا VHS آن قدر جذاب و گیرا بود که دنیای مدرن اینترنت اسیر جمع‌آوری و رونمایی زیبایی ظاهری آن‌ها شود. در ادامه، ویدیویی از جلدهای نوارهای ویدیویی VHS را تماشا خواهید کرد.

زیبایی چشم نواز جلد خالی نوارهای ویدیویی VHS را تماشا کنید