World Cup 2018 Russia

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

پنج خطای بزرگ داوری در جام جهانی که تکنولوژی می‌توانست از آنها جلوگیری کند

در دنیای فوتبال هیچ‌ چیز به‌ اندازه‌ی خطاهای داوری در جام جهانی بحث‌ برانگیز نیست. امروزه اما بسیاری از این خطاها به لطف تکنولوژی به تاریخ پیوسته‌اند.

پنج خطای بزرگ داوری در جام جهانی که تکنولوژی می‌توانست از آنها جلوگیری کند

برای اولین بار ویدیو چک در بازی های جام جهانی 2018 روسیه اجرا خواهد شد

در مسابقات فوتبال گاها با اشتباهات داوری روبرو شده ایم، در بعضی مواقع خطای هند یا خطای پنالتی و یا سایر خطاها دیده نشده و در نهایت منجر به باخت و یا تغییر نتیجه یکی از تیم ها شده است. مانند خطایی که منجر به حذف انگلستان و مکزیک از ...

برای اولین بار ویدیو چک در بازی های جام جهانی 2018 روسیه اجرا خواهد شد