Datacenter

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

دیتاسنتر ملی آسیاتک در ششمین برج بلند مخابراتی دنیا افتتاح شد

دیتا سنتر ملی آسیاتک در مساحتی به بزرگی بیش از ۹۰۰ مترمربع در برج میلاد تهران صبح روز ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ افتتاح شد. با حضور جمعی از مقامات کشوری، دیتاسنتر ملی آسیاتک در ششمین برج بلند مخابراتی دنیا افتتاح شد. این مراسم با سخنرانی مهندس مهدی چمران رئیس شورای ...

دیتاسنتر ملی آسیاتک در ششمین برج بلند مخابراتی دنیا افتتاح شد