skip ahead

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ترفندهای یوتیوبی! فیلم را با یک کلیک،جلو یا عقب بزنید!

یوتیوب با ترفندهای جادویی اش توانسته تعداد مخاطبان خود را افزایش بدهد. ترفندهای یوتیوبی را برخی کاربران اصلا نمی شناسند. البته از کسی پوشیده نیست که یوتیوب برای مشاهده فیلم ها در  وب سایت و اپلیکیشن خود گزینه go-to  را اضافه کرده است. بنابراین، جای تعجب نیست که یوتیوب توانسته ...

ترفندهای یوتیوبی! فیلم را با یک کلیک،جلو یا عقب بزنید!